Om de deelname aan de toernooien voor Docos centraal te regelen kun je terecht bij:

Jeugd:

Annelies Bultema
Telefoonnummer: 06 - 41410132
E-mail: annelies.docos@gmail.com

Betaling dient VOORAF aan de inschrijving te geschieden door overmaking van het verschuldigde bedrag op:
GIRONUMMER 341813
t.n.v. A.E.J.V. Bultema-Schouten te Leiden
ovv toernooinaam + de naam van de deelnemer
.

Laatst gewijzigd: 27-07-2017 door Ferry Veijgen.