Contributie per kwartaal vanaf 1 juli 2024 tot heden

De nieuwe bedragen per 1 juli 2024 worden:
Jeugd              €  48,00 
Senior - recreant	    €  54,00 
Senior - competitiegerechtigd € 69,00

Sport overdag € 42,00
Passantentarief per dagdeel	€  6,00

Clubcollect zorgt voor het innen van de contributie. De contributiebedragen in de factuur van Clubcollect zijn per jaar vermeld. Via een keuzemenu kun je er voor kiezen om per kwartaal te betalen. 

Contributie per kwartaal vanaf 1 juli 2023 tot heden

De nieuwe bedragen per 1 juli 2023 worden:
Jeugd              €  44,00 
Senior - recreant	    €  48,00 
Senior - competitiegerechtigd € 62,00

Sport overdag € 38,00
Passantentarief per dagdeel	€  5,00

Contributie per kwartaal vanaf 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2023

De nieuwe bedragen per 1 juli 2019 worden:
Jeugd - recreant	    €  32,00 
Jeugd - competitiegerechtigd € 39,00
Senior - recreant	    €  43,00 
Senior - competitiegerechtigd € 54,00

Sport overdag € 34,00
Passantentarief per dagdeel	€  5,00

Contributie per kwartaal van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019

Van de contributie moet een deel worden afgedragen wegens lidmaatschap van de NTTB evenals voor deelname aan de competitie. De algemene ledenvergadering heeft in de jaarvergadering van 2017 besloten de NTTB-contributie en de competitietoeslag zo veel mogelijk worden doorberekend aan de leden volgens het profijtbeginsel. 
 
Per kwartaal bedraagt de NTTB-basiscontributie 4,75 euro zowel voor een jeugdlid als een seniorlid. De competitietoeslag voor een jeugdlid bedraagt 8,50 euro en voor een seniorlid 12,75 euro. Het streven is dat de competitietoeslag volledig door de competitiespelende leden zelf zal worden gedragen. De contributie zal hierop gefaseerd worden aangepast.
 
Daarnaast is er een daling in het ledental geweest van 4,4%. Samen met de correctie voor inflatie heeft dit geleid tot de volgende nieuwe bedragen voor de controbutie. 
  
De nieuwe bedragen per 1 juli 2018 worden:
Jeugd - recreant	    €  31,50 
Jeugd - competitiegerechtigd € 38,00
Senior - recreant	    €  42,00 
Senior - competitiegerechtigd € 54,00

Sport overdag € 33,00
Passantentarief per dagdeel	€  4,50

 

Contributie per kwartaal van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018

Van de contributie moet een deel worden afgedragen wegens lidmaatschap van de NTTB evenals voor deelname aan de competitie. De algemene ledenvergadering heeft in de jaarvergadering van 2017 besloten de NTTB-contributie en de competitietoeslag zo veel mogelijk worden doorberekend aan de leden volgens het profijtbeginsel. 
 
Per kwartaal bedraagt de NTTB-basiscontributie 4,67 euro zowel voor een jeugdlid als een seniorlid. De competitietoeslag voor een jeugdlid bedraagt 8,35 euro en voor een seniorlid 12,75 euro. Het streven is dat de competitietoeslag volledig door de competitiespelende leden zelf zal worden gedragen. De contributie zal hierop gefaseerd worden aangepast.
  
De nieuwe bedragen per 1 juli 2017 worden:
Jeugd - recreant	    €  30,00 
Jeugd - competitiegerechtigd € 36,00
Senior - recreant	    €  40,00 
Senior - competitiegerechtigd € 51,50

Sport overdag € 31,50
Passantentarief per dagdeel	€  4,00

 

Contributie per kwartaal van 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017

Van de contributie moet een deel worden afgedragen wegens lidmaatschap van de NTTB. De algemene ledenvergadering heeft in de jaarvergadering van 2015 besloten dat een verhoging van de NTTB-contributie of competitietoeslag wordt doorberekend aan de leden. 
 
De NTTB heeft per 1 januari 2017 de competitietoeslag voor de senioren wederom verhoogd, ditmaal met 1 euro per halfjaar. De competitietoeslag voor de jeugd is verhoogd met 0,50 euro per halfjaar.

De nieuwe bedragen per 1 januari 2017 worden daarmee:

Jeugd - recreant	    €  29,00 
Jeugd - competitiegerechtigd € 34,25
Senior - recreant	    €  39,00 
Senior - competitiegerechtigd € 48,50

Sport overdag € 30,00
Passantentarief per dagdeel	€  3,90

 

Contributie per kwartaal van 1 juli 2016 tot en met 31 december 2016

De contributie per 1 juli 2016 is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 9 juni 2016.
 
Bij de vaststelling van de contributie per 1 juli 2016 heeft de Algemene ledenvergadering rekening gehouden met de daling van het ledental met 14%, de inflatie over 2015 van 1% en de verhoging van de NTTB-competitietoeslag per 1 juli 2016.
 
Jeugd - recreant	    €  29,00 
Jeugd - competitiegerechtigd € 34,00
Senior - recreant	    €  39,00 
Senior - competitiegerechtigd € 48,00

Sport overdag € 30,00
Passantentarief per dagdeel	€  3,90
Korting op de contributie
Bijzondere groepen met een laag inkomen, zoals studenten en bijstandontvangers die geen beroep kunnen doen op het minimabeleid van de gemeente kan op verzoek een korting op de contributie worden gegeven van maximaal 25%. Een verzoek daartoe moet worden gedaan aan de penningmeester: penningmeester@docostafeltennis.nl
 
Minimabeleid gemeenten Leiden en Leiderdorp 
Voor de gemeenten Leiden en Leiderdorp kunt u nadere informatie vinden over het minimabeleid via de volgende rechtstreekse link: http://gemeente.leiden.nl/loket/inhoud/product/minima-bijdrage/
Woont u in een andere gemeente? Kijk dan op de website van uw eigen gemeente of vraag informatie op het gemeentehuis.  
 
Bijzondere omstandigheden
Wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals een blessure of ziekte die naar verwachting meer dan 3 maanden duurt, dan kan het lidmaatschap tijdelijk opgeschort worden. Een verzoek tot opschorting stuurt u via e-mail aan de ledenadministrateur: administratie@docostafeltennis.nl
 
Ferry Veijgen, penningmeester en ledenadministrateur

Laatst gewijzigd: 06-07-2024 door Sebastiaan Veijgen.