Publiciteitsverslag Algemene Ledenvergadering 28 juni 2023

08-07-2023

Hierbij de belangrijkste punten uit de Algemene Ledenvergadering:

Mededelingen, binnengekomen stukken

Verslag Algemene ledenvergadering 13 juni 2019

Algemene jaarverslagen

Financiën

Bestuur & Commissies

Begroting, verdeling jaarresultaat en vaststelling contributie

Senioren competitie

62,00

Senioren recreanten

48,00

Jeugd

44,00

Sport Overdag

38,00

Passanten

5,00

Benoeming Kascommissie en Commissie van Beroep

Meerjarenbeleidsplan en discussie over het te voeren vrijwilligersbeleid

De belangrijkste punten uit het Meerjarenbeleidsplan zijn:

Vrijwilligers

Sebastiaan Veijgen, voorzitter

Bericht geplaatst door: Sebastiaan Veijgen.

Naar berichtenoverzicht